bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy podpisane w 2015 roku

W 2015 roku Stowarzyszenie podpisa?o nast?puj?ce umowy i realizowa?o zlecone zamówienia:

  • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysoko?ci 16 020,00 EUR na realizacj? zadania pn.: „Alarm for Subcarpathian Biodiversity”, umowa nr 2014-3-PL01-KA105-013516 z dnia 20.02.2015
  • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysoko?ci 14 872,50 EUR na realizacj? zadania pn.: „Wildlife in the town”, umowa nr 2015-1-PL01-KA105-014015 z dnia 20.02.2015
  • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysoko?ci 25 571,50 EUR na realizacj? zadania pn.: „Learn to Empowe”, umowa nr 2015-1-PL01-KA105-014340 z dnia 25.06.2015
  • umowa z Województwem Podkarpackim, zamówienie publiczne w wysoko?ci 17 900,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Przeprowadzenie akcji konkursu plastycznego na opracowanie logo symbolizuj?ce jako?? powietrza”, umowa nr OS-I.7011.3.7.2015 z dnia 30.09.2015
  • umowa z Powiatem Lubaczowskim, zadanie zlecone w wysoko?ci 7 000,00 PLN na realizacj? zadania pn.: I Piknik ekologiczny pn. Zamie? Odpady na drzewa” umowa z dnia 12.10.2015
  • umowa z Województwem Podkarpackim, dotacja w wysoko?ci 7 000,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Razem chro?my nasze powietrze – III edycja”, umowa nr OS-I.616.1.2015 z dnia 23.10.2015
  • umowa z Województwem Podkarpackim, zamówienie publiczne w wysoko?ci 14 000,00 PLN na realizacj? kampanii edukacyjnej „Na?adowani ekologi?”, umowa nr OS-I.616.1.2015 z dnia 20.11.2015
  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysoko?ci 49 999,88 PLN na realizacj? zadania pn.: „Alarm dla bioró?norodno?ci Podkarpacia”, umowa nr 372/2015/EE/R/D z dnia 11.12.2015


Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 31.01.2016
Podpisał: Katarzyna Rusza?a
Dokument z dnia: 31.01.2016
Dokument oglądany razy: 619