bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Umowy podpisane w 2014 roku

W 2014 roku Stowarzyszenie podpisało następujące umowy i realizowało zlecone zamówienia:

 • umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu”, dotacja w wysokości 15 720,00 EUR na realizację zadania pn.: „Green education”, umowa nr 21/222/2013 z dnia 10.01.2014
 • umowa z Ministerstwem Środowiska, dotacja w wysokości 923 457,00 PLN na realizację zadania pn.: „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, umowa nr 503/2014/Wn09/OP-Xn-02/D z dnia 14.08.2014
 • umowa z Gmina Jasienica Rosielna, zadanie publiczne w wysokości 3690,00 PLN na realizację zadania pn.: „Jarmark folklorystyczny w Gminie Jasienica Rosielna” umowa nr RGG.3.2014.MA z dnia 20.08.2014
 • umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysokości 6 460,00 EUR na realizację zadania pn.: „Turning Green Education”, umowa nr 2014-1-PL01-KA105-001642 z dnia 22.08.2014
 • umowa z Województwem Podkarpackim, zadanie zlecone w wysokości 5 000,00 PLN na realizację kampanii edukacyjnej „Pogotowie ekologiczne”, umowa nr OS-III.704.5.2014.JC z dnia 25.08.2014
 • umowa z Regionalna Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, zadanie zlecone w wysokości 5 000,00 PLN na realizację zadania pn.: „Pogotowie ekologiczne”, umowa nr DR-2717-8/14 z dnia 27.08.2014
 • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysokości 50 000,00 PLN na realizację zadania pn.: „Pogotowie ekologiczne”, umowa nr 435/2014/EE/R/D z dnia 15.09.2014r.
 • umowa z Województwem Podkarpackim, zamówienie publiczne w wysokości 169 989,00 PLN na realizację kampanii edukacyjnej „Naładowani Ekologią”, umowa nr OR-IV.273.1.54.2014 z dnia 06.10.2014
 • umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysokości 5 425,00 EUR na realizację zadania pn.: „Ekomobil - Alarm dla bioróżnorodności”, umowa nr 2014-2-PL01-KA105-003073 z dnia 13.10.2014 r.
 • umowa z Województwem Podkarpackim, dotacja w wysokości 5 000,00 PLN na realizację zadania pn.: „Razem chrońmy nasze powietrze – II edycja”, umowa nr OS-I.616.2.2014 z dnia 12.11.2014
 • umowa z Województwem Podkarpackim, zadanie zlecone w wysokości 5 000,00 PLN na realizację zadania pn.: „Pogotowie Ekologiczne”, umowa nr OS-III.704.8.2014.JC z dnia 24.11.2014


Opublikował: Sławomir Uchman
Publikacja dnia: 31.01.2016
Podpisał: Katarzyna Ruszała
Dokument z dnia: 31.01.2016
Dokument oglądany razy: 464