bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Umowy podpisane w 2012 roku

W 2012 roku Stowarzyszenie podpisało następujące umowy i realizowało zlecone zamówienia:

  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysokości 8 701,22 PLN na realizację zadania pn.: „EkoNauci Małych Gmin”, umowa nr 289/2012/EE/R/D z dnia 15.11.2012r.
  • umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego - Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dotacja w wysokości 339 995,00 PLN na realizację zadania pn.: „Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej”, umowa nr UDA-RPPK.04.03.00-18-023/11-00 z dnia 17.09.2012r.
  • umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu”, dotacja w wysokości 11 790,00 EUR na realizację zadania pn.: „Zazielenić edukację”, umowa nr 21/133/2012 z dnia 30.08.2012r.
  • umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu”, dotacja w wysokości 5 805,00 EUR na realizację zadania pn.: „EkoWolontariat – Globalna Świadomość dla Lepszego Jutra”, umowa nr 21/10/2012 z dnia 06.06.2012r.
  • umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu”, dotacja w wysokości 10 565,00 EUR na realizację zadania pn.: „EcoVolunteering – Global Awareness for Better Tomorrow”, umowa nr 21/10/2012 z dnia 06.06.2012r.
  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysokości 15 866,00 PLN na realizację zadania pn.: „EkoNauci”, umowa nr 50/2012/EE/R/D z dnia 19.04.2012rOpublikował: Sławomir Uchman
Publikacja dnia: 15.12.2013
Podpisał: Katarzyna Ruszała
Dokument z dnia: 15.12.2013
Dokument oglądany razy: 736