bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy podpisane w 2010 roku

W 2010 roku Stowarzyszenie podpisa?o nast?puj?ce umowy i realizowa?o zlecone zamówienia:

  • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysoko?ci 40 000,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Mocniejszy EKOSKOP dla Podkarpacia”, umowa nr 693/2010/Wn-50/EE-PO/D z dnia 21.12.2010r.


Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 15.12.2013
Podpisał: Katarzyna Rusza?a
Dokument z dnia: 15.12.2013
Dokument oglądany razy: 895