bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy podpisane w 2009 roku

W 2009 roku Stowarzyszenie podpisa?o nast?puj?ce umowy i realizowa?o zamówienia zlecone:

  • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacj? zadania „ABECAD?O ?MIECIAD?O”, dotacja w wysoko?ci 93 890,00 PLN, umowa nr 77/2009/Wn-50/EE-EE/OP/D z dnia 20.03.2009r.
  • umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizacj? zadania pn.: „EkoObywatele”, dotacja w wysoko?ci 76 180,00, umowa nr 843_II z dnia 08.09.2009r.
  • umowa z Fundacj? PZU na realizacj? zadania pn.: „Ekologiczna Rodzina”, dotacja w wysoko?ci 43 434,00 PLN, umowa nr 23/WO/2009 zawarta w dniu 24.09.2009r.
  • zamówienie Gminy Miasto Rzeszów nr 1 z dnia 25.02.2009r., warto?? zamówienia 2 000,00 PLN


Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 15.12.2013
Podpisał: Katarzyna Rusza?a
Dokument z dnia: 15.12.2013
Dokument oglądany razy: 891