bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy podpisane w 2007 roku

W 2007 roku Stowarzyszenie podpisa?o nast?puj?ce umowy i realizowa?o zlecone zamówienia:

  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysoko?ci 5490,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „ABECAD?O ?MIECIAD?O”, umowa nr 166/2007/EE/R/D z dnia 05.12.2007r.
  • zamówienie Urz?du Miasta Rzeszów nr 6 z dnia 16.11.2007r., na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w ramach projektu „ABECAD?O ?MIECIAD?O” – warto?? zamówienia 1 800,00 PLN


Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 15.12.2013
Podpisał: Katarzyna Rusza?a
Dokument z dnia: 15.12.2013
Dokument oglądany razy: 900