bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Zarz?d

Wersja z dnia: 19.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana sk?adu Zarz?du Stowarzyszenia

Wersja z dnia: 08.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana Zarz?du

Wersja z dnia: 15.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Uzupe?nienie sk?adu Zarz?du Stowarzyszenia